ב"ה

הנרות שמחכים רק לך

ממתק לשבת פרשת בהעלותך

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הנרות שמחכים רק לך: ממתק לשבת פרשת בהעלותך

הרבי הסביר למר יהודה אבנר כי תפקידו של רב לראות בכל יהודי "נר" ולהדליק אותו. לפני צאתו מן הפגישה שאל אותו יהודה מר אבנר "האם הרבי הדליק אותי?" ענה לו הרבי "אני הענקתי לך את הגפרור; את ההדלקה עליך לעשות בעצמך..."

הוסיפו תגובה