ב"ה

התרגיל הסודי של הקדוש ברוך הוא.. או: מי ראוי לשלוט בממלכה?

ממתק לשבת קדושים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

התרגיל הסודי של הקדוש ברוך הוא.. או: מי ראוי לשלוט בממלכה?: ממתק לשבת קדושים

האם בכל המצוות ואיסורי התורה לא די כדי להיות קדוש? מדוע אנו נדרשים להתקדש אף יותר ממה שנצטווינו על חשבון הדברים המותרים לנו?

הוסיפו תגובה