Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

בחירה באורח חיים נכון

י' שבט תשי"ז - 12 בינואר 1957

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בחירה באורח חיים נכון: י' שבט תשי"ז - 12 בינואר 1957

פרשת בשלח מספרת על השיר של משה והשיר של מרים. ההפטרה מתארת את שירת דבורה, המקבילה דווקא לשירת מרים. את הסיבה לכך שדווקא שירת הנשים היא המועדפת, מסביר הרבי הצמח צדק: הנשים הן שמבטיחות את תקינותו של הבית היהודי. כשאישה מקבלת על עצמה להקים בית שישמש מקום מגורים לשכינה, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהבית ישגשג, חומרית ורוחנית.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות