ב"ה

השגרה מול ההרגשה: קומזיץ מרומם או מעריב פשוט?

השיעור השבועי לפרשת שמיני

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

השגרה מול ההרגשה: קומזיץ מרומם או מעריב פשוט?: השיעור השבועי לפרשת שמיני

מה המניע הרגשי שהפיל אנשים דגולים כנדב ואביהוא? האם ה"דבר אחר" עתיד להיות מותר באכילה? ולמה הסתובב הרמ"א אחרי סעודת פורים כשהוא מחופש לעני? שיעור לפרשת שמיני, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot shhmini 5782  
shmini 5782