ב"ה

תוכנית 759

6:33
פורים תשי"ז - 17 במרץ 1957
הנוכחות של הקדוש ברוך הוא לא שרתה במשכן עד הכפרה על חטא העגל. החטא לא הכחיש את קיומו של אלוקים, אלא התעמת עם הרעיון שאדם יכול ליצור קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. באופן דומה, מי ששקוע בצרכיו הגשמיים ומנותק מאלוקים, דוחה את האמונה שאלוקים שורה בכל דבר. אם מישהו מאמין שהוא יכול לעבוד את השם בתפילה, בלימוד תורה או בקיום מצווה, אבל אחר כך מתיישב לאכול או לעסוק בעסקים מבלי לחשוב על אלוקים – חסרה לו האש השמימית. לעומת זאת, על ידי מציאת הנוכחות האלוקית בכל מה שעושים, אז הוא נמצא בכל מקום שבו אתה נמצא ובכל רגע.
לצפיה
1:07
י' שבט תשל"ה - 22 בינואר 1975
תודה על אות ההערכה שלך – אבל זה בשביל התנועה, לא בשבילי. אני מאוד שמח שאשתך גם כאן. תאמר "לחיים", שהקדוש ברוך הוא יברך אותך ללכת מחיל אל חיל (רוברט אברהמס).
לצפיה
3:16
עם דיאן אברהמס
בתחילת שנות השבעים, דיאן אברמס עסקה במשפטים בניו יורק ולימדה את הקורס הראשון של "נשים וחוק". בעלה, רוברט אברמס, היה התובע הכללי של מדינת ניו יורק. הרבי, שאתו נפגשה דיאן מספר פעמים, העלה שוב ושוב את אותו נושא, עד שהיא נעתרה.
לצפיה