ב"ה

סיכול הגזירה

י' אדר שני תשד"מ - 14 במרץ 1984

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

סיכול הגזירה: י' אדר שני תשד"מ - 14 במרץ 1984

בעיצומה של הסכנה, כשגזירת השמדה מרחפת על ראש העם היהודי, ביקש מנהיגם הרוחני, מרדכי, סניגור טוב. הוא לא פנה להוגי הדעות או לפובליציסטים של אותה תקופה; הוא הלך לכמה ילדים יהודים טהורים מחטא. כששמע מהם מרדכי את הביטחון שלהם שהקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל, הוא ידע שהכול יהיה טוב. אנחנו חייבים להגיב ליצר הרע כמו שהגבנו להמן, בסירוב להתקפל בעבודת השם. כך נהפוך את המזימות של היצר הרע ו"ליהודים הייתה אורה ושמחה".

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות