ב"ה

תפילת מנחה עם ילדי צבאות ה'

פורים קטן תשמ"א - 18 בפברואר 1981

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תפילת מנחה עם ילדי צבאות ה': פורים קטן תשמ"א - 18 בפברואר 1981

כינוס ילדים בפורים קטן – 'מיני פורים' שנחגג בחודש אדר הראשון בשנה מעוברת.

הוסיפו תגובה