ב"ה

הוצא אותנו!

עשרה בטבת תשמ"ג - 17 בדצמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הוצא אותנו!: עשרה בטבת תשמ"ג - 17 בדצמבר 1991

התורה מלמדת אותנו שהשנים הטובות ביותר של יעקב היו בזמן שחי במצרים, בסוף חייו. ולמרות זאת, התעקש יעקב להיקבר ליד הוריו וסביו בעיר חברון. זה מלמד אותנו לקח חשוב. מצופה מאתנו לעשות את הטוב ביותר בזמן שאנחנו בגלות, אבל זה לא אומר שאנחנו שוכחים לאן אנחנו שייכים באמת. מקומנו בארץ הקודש, אנחנו צריכים לעסוק כל הזמן בדברים קדושים.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות