ב"ה

תוכנית 746

6:04
עשרה בטבת תשמ"ג - 17 בדצמבר 1991
התורה מלמדת אותנו שהשנים הטובות ביותר של יעקב היו בזמן שחי במצרים, בסוף חייו. ולמרות זאת, התעקש יעקב להיקבר ליד הוריו וסביו בעיר חברון. זה מלמד אותנו לקח חשוב. מצופה מאתנו לעשות את הטוב ביותר בזמן שאנחנו בגלות, אבל זה לא אומר שאנחנו שוכחים לאן אנחנו שייכים באמת. מקומנו בארץ הקודש, אנחנו צריכים לעסוק כל הזמן בדברים קדושים.
לצפיה
2:29
י"ט כסלו תשל"ג - 25 בנובמבר 1972
הרבי מבקש מהחסידים יוצאי רוסיה לשיר ניגון רוסי לכבוד שחרורו של האדמו"ר הזקן מבית הכלא הצארי.
לצפיה
1:19
י' אדר תנש"א - 24 פברואר 1991
אנחנו צריכים למצוא פתרון להדפסת תניא ברוסיה. אם תלך לבד, הקומוניסטים בטח יתערבו ויפריעו לך. מוטב היה שבכל מקום תמצא מישהו הקשור לשלטונות, לפקידים שם, ולהיעזר בהם (הרב לייבל זייאנץ).
לצפיה
5:01
עם הרב יצחק קוגן
הרב יצחק קוגן משמש כרב בבית הכנסת "בלשייא ברונייא" במוסקבה. הוא היה מסורב עלייה ודמות מובילה במחתרת היהודית בזמן השלטון הקומוניסטי בברית המועצות. תחת עינם הפקוחה של השלטונות היה קשה מאד להשיג בשר כשר, ובהיעדר חלופות הוא החליט להיות מוסמך לשמש כשוחט בעצמו. עידוד של הרבי וברכותיו מרחוק שמרו את רוחו בחיים (1980).
לצפיה