ב"ה

תוכנית 742

6:22
י"ט כסלו תשכ"ג - 17 בדצמבר 1970
האדמו"ר הזקן נעצר בשל גזירה שמימית נגד הפצת סודות התורה בצורה אינטלקטואלית. הוא הפיץ את תורת הנסתר באופן שאפשר לה להיות מובנת בדיוק כמו החלקים הגלויים של התורה כמו התלמוד. ההקרבה העצמית של יהודים היא זו שביטלה את הגזירה. זהו המסר של י"ט בכסלו: עלינו לדעת כי העם היהודי אינו מחולק לפלגים. אין זו אלא אשליה של היצר הרע שמפחד מאחדות בקרב היהודים.
לצפיה
2:25
י"ט כסלו תשל"ב - 8 בדצמבר 1991
בהתוועדות לציון שחרורו של האדמו"ר הזקן, החסידים שרים את הניגון של "ארבעת הבבות" שחיבר האדמו"ר הזקן.
לצפיה
1:20
י"ח כסלו תשמ"ט - 27 בנובמבר 1987
היום הוא י"ט בכסלו. האדמו"ר הזקן הבטיח את ניצחון החסידות, ואתה חלק מזה (הרב דוד הולנדר)
לצפיה
4:24
עם הרב זלמן גופין
הרב זלמן גופין הוא משפיע בישיבה בכפר חב"ד. כתלמיד ישיבה הוא שאל פעם את הרבי איך להתמודד בצורה הטובה ביותר עם מצב רוח תנודתי. הוא ציפה שהרבי יאמר שעצב הוא דבר רע, חד משמעית. להפתעתו, תשובתו של הרבי הייתה אחרת לגמרי (שנות השישים)
לצפיה