ב"ה

ליישב את הארץ

כ"ב אלול תנש"א - 1 ספטמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ליישב את הארץ: כ"ב אלול תנש"א - 1 ספטמבר 1991

להתחיל להקים את היישוב כבר היום, או מחר - עוד לפני השנה החדשה. מר רפפורט מתנועת גוש אמונים

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות