ב"ה

ראשונים בעולם: ניצחנו את הקורונה ומה הלאה?

השיעור השבועי לחג הפסח

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ראשונים בעולם: ניצחנו את הקורונה ומה הלאה?: השיעור השבועי לחג הפסח

למה לא מברכים 'אשר קדשנו וצונו לקרוא את ההגדה'? כיצד יתכן שמשה לא מוזכר בהגדה? מדוע קרבן פסח הוא המצווה היחידה שמחייבת קשר עם השכנים? ומה משמעות הגדולה והנסים שלא נפסקים? שיעור לחג הפסח, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot passover 5781 a  
passover 5781