ב"ה

אנחנו צריכים לחנך את העולם!

כ' אב תשמ"ו - 25 באוגוסט 1986

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אנחנו צריכים לחנך את העולם!: כ' אב תשמ"ו - 25 באוגוסט 1986

החובה מוטלת עלינו לא רק לדאוג לחינוך ילדינו, אלא גם לחנך את העולם כולו.

הוסיפו תגובה