ב"ה

לצחצח את הכפתורים

י"ב טבת תשמ"ז - 13 בינואר 1987

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לצחצח את הכפתורים: י"ב טבת תשמ"ז - 13 בינואר 1987

הרבי הריי"צ אמר כי דורנו מוכן לגאולה, וכל שנותר הוא "לצחצח את הכפתורים". במילים אחרות, כל אחד ואחת צריכים להוסיף בלימוד התורה ובקיום המצוות.

הוסיפו תגובה