ב"ה

פתחנו את המזוזה ו... מילה שלימה הייתה חסרה!

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

פתחנו את המזוזה ו... מילה שלימה הייתה חסרה!

כשהרבי הורה לבדוק את המזוזות כשהתעוררה בעיה בשמיעה...

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות