בשנת 1974 הרבי יצא בקמפיין מיוחד שקרא לעודד יהודים לקבוע מזוזות בבתיהם, ולבדוק שמזוזות שכבר מותקנות אכן כשרות.