ב"ה

צפו: הרבי מעודד את החסידים בשירת ניגון חסידי שמח

יו"ד שבט תשל"ב - 26 בינואר 1972

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

צפו: הרבי מעודד את החסידים בשירת ניגון חסידי שמח: יו"ד שבט תשל"ב - 26 בינואר 1972

החסידים שרים ניגון חסידי (שמנוגן גם עם המילים הללו את ה' כל גויים)

הוסיפו תגובה