ב"ה

בשקט אבל בתקיפות

י"ב תמוז תשמ"ג - 23 ביוני 1983

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בשקט אבל בתקיפות: י"ב תמוז תשמ"ג - 23 ביוני 1983

הגישה לשחרורו של אדמו"ר הריי"צ ממאסרו הייתה באמצעות שתדלנות תקיפה אבל שקטה.

הוסיפו תגובה