ב"ה

שנה טובה כבר מט"ו באב

יו"ד אב תנש"א - 21 ביולי 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שנה טובה כבר מט"ו באב: יו"ד אב תנש"א - 21 ביולי 1991

הרבי ממונקאטש אומר כי כבר מט"ו באב יש לברך איש את רעהו בשנה טובה. אולי הוא קיבל זאת מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אך כך או כך זה מנהג טוב.

הוסיפו תגובה