ב"ה

לחיים

ט"ו באב תשמ"ב - 4 באוגוסט 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לחיים: ט"ו באב תשמ"ב - 4 באוגוסט 1982

הרבי מחלק 'לחיים' לאנשים שונים.

הוסיפו תגובה