ב"ה

ירידה צורך עליה

ט""ו באב תשמ"ג - 25 ביולי 1983

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ירידה צורך עליה: ט""ו באב תשמ"ג - 25 ביולי 1983

בתלמוד נאמר כי לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. מה מיוחד כל-כך ביום זה? האריז"ל מסביר כי זהו היום בו הירח במילואו, ומכיוון שעם ישראל נמשלו לירח זהו יום חגם של ישראל. אך עם זאת, מעלת היום החמישה עשר בחודש אב דווקא מגיעה אחרי הירידה הגדולה של תשעה באב.

הוסיפו תגובה