ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 362

ט""ו באב תשמ"ג - 25 ביולי 1983
בתלמוד נאמר כי לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. מה מיוחד כל-כך ביום זה? האריז"ל מסביר כי זהו היום בו הירח במילואו, ומכיוון שעם ישראל נמשלו לירח זהו יום חגם של ישראל. אך עם זאת, מעלת היום החמישה עשר בחודש אב דווקא מגיעה אחרי הירידה הגדולה של תשעה באב.
לצפיה
ט"ו באב תשמ"ב - 4 באוגוסט 1982
הרבי מחלק 'לחיים' לאנשים שונים.
לצפיה
יו"ד אב תנש"א - 21 ביולי 1991
הרבי ממונקאטש אומר כי כבר מט"ו באב יש לברך איש את רעהו בשנה טובה. אולי הוא קיבל זאת מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אך כך או כך זה מנהג טוב.
לצפיה
מורי דלפין מספר כיצד דבריו של הרבי סייעו לו להתגבר על התקופה הקשה ביותר בעסקים.
לצפיה