ב"ה

ניצבים - ראש השנה

כל המקים את התורה מעוני סופה לקימה מעושר; וכל המבטל את התורה מעושר, סופה לבטלה מעוני.


הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org