ב"ה

ניצבים - ראש השנה

אהוב את הביקורת, כי היא תעמידך על הגובה האמיתי.


— הרבי הרש"ב
הדפס את המגזין