כל ילד הרוכש אות בספר התורה, מקבל בדואר לביתו, על שמו, תעודה יפהפייה, שבה מתנוסס שמכם באותיות של סת"ם, יחד עם ציון הפרשה בתורה, בה נמצאת האות.

מדוע האות עצמה אינה מצוינת בתעודה?

כל האותיות שבתורה מיוחדות וקדושות במידה שווה. אבל – ילד עלול להתאכזב מהעובדה שנפלה בחלקו אות "יוקרתית" פחות משל חברו. ילד אחד עשוי לקבל אות בשמו של משה רבנו, וילד אחר – בשמו של פרעה. לכן התעודה מציינת רק את שם הפרשה, כך שכל הילד ירגישו חשובים ושווים.