מאז התחילה כתיבת ספר התורה הראשון של ילדי ישראל בשנת תשמ"א (1981), הושלמו כבר שישה ספרי תורה. בסך הכל רכשו מאות אלפי ילדים יהודיים אות בספר התורה, והספר תורה השביעי נמצא באמצע כתיבתו, ובכל יום נוספות בו אותיות חדשות.