ספר זה נכתב מיוחד עבור כל ילדי ישראל בכל העולם. ילדים מכל רחבי תבל, בני תרבויות שונות, מתאחדים בספר התורה של ילדי ישראל.

ילדים, אומרת לנו התורה, טהורים מחטא, ולכן, אחדות של ילדים – וכשהיא באמצעות התורה, על אחת כמה וכמה – היא אחדות טהורה יותר מאחדות של מבוגרים.

*

מהי לדעתכם, האות החשובה ביותר בתורה כולה? האות הראשונה? אולי האחרונה? או זו האמצעית? האם יש בתורה אות אחת, כלשהי, שהתורה אינה יכולה להתקיים בלעדיה?

אכן, יש.

אם חלילה חסרה אות אחת, בודדת, מתוך 304,805 אותיות התורה, יש לחגור את האבנט על ספר התורה מבחוץ, כסימן, ולהניחו בארון הקודש, בכבוד הראוי, עד שהדבר יתוקן.

אז אם מישהו ישאל אתכם: מהי האות החשובה ביותר בתורה? – אתם כבר יודעים את התשובה. היא ברורה וחד משמעית: כל אחת מהן.

כעת, תארו לעצמכם את עם ישראל כספר תורה אחד גדול. כל אדם הוא אות. גדול או קטן, עשיר או עני, גבור או חלש, כל אחד הוא אות – אחת. זה אומר שכל יהודי יקר וחשוב בדיוק באותה מידה, נכון?

זה מה שמיוחד כל-כך בכך שלכל ילד או ילדה יהודיים תהיה אות משלהם בספר התורה המיוחד עבורם. זה מאחד את כל ילדי ישראל בקשר חזק ואמיץ, ואת כל העם יחד איתם, אל התורה הנפלאה שלנו.

במיוחד, זה מוכיח לנו – עד כמה כל אחד מאתנו יקר וחשוב.