אנשים עשירים זכו ליחס של כבוד מיוחד מהרבי מליובאוויטש.

למעשה, כך נהג גם כן רבי יהודה הנשיא (שהיה האישיות היהודית הגדולה בדורו, ונקרא בפי כל "רבי" או "רבינו הקדוש"). התלמוד במסכת עירובין מספר לנו כי "רבי מכבד עשירים". רבי יהודה עצמו היה עשיר מופלג, ולמרות זאת רחש כבוד לעשירים אחרים.

דומה כי עובדה זו עשויה להתסיס רבים, ובמיוחד אלו הדוגלים בצדק, יושר ושוויון חברתי. לא די בכך שהעשיר נהנה מחלוקה לא שוויונית, בעוד רבים אחרים סובלים מחרפת רעב. האם עלינו גם לכבד אותו בשל כך? האם הממון מייצג ערכים נעלים יותר אשר בשמם הוא ראוי לכבוד ולהערכה?

הכסף כאמצעי ולא כמטרה

בכמה הזדמנויות הסביר הרבי את הנהגתו של רבי יהודה: העשירות מהווה נסיון גדול. לעיתים תכופות העשיר חש כי הוא רכש את ממונו בכוחות עצמו, כשהוא שוכח ש"ה' אלוקיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל". (וכבר אמר רבי שניאור זלמן מליאדי, ה"אדמו"ר הזקן": היכל העושר עומד בין גן-עדן ובין הגיהנום, ושני פתחים לו – האחד מוביל לגן-עדן, השני לגיהנום...)

אך בורא העולם בחר לתת את העושר דווקא לאנשים מסויימים והוא לא עשה זאת לחינם. בידי העשיר יכולת השפעה פי-כמה מזו של העני, ומכך שהאלוקים בחר "להפקיד" את כספו בידיו ניכר כי יש לעשירים כוחות מיוחדים. האלוקים בחר בהם להיות הכספת שלו ולהשפיע טוב לאנושות כולה, ולפיכך עלינו לכבד אותם.

כחו של דולר..

בכסף טמון כוח עצום, אך עלינו לזכור היטב כי הוא לא מטרה אלא אמצעי בלבד. לצערנו, שימושים כה רבים נעשים בכסף למטרות שליליות על-מנת להזיק לאדם אחר; אך באותם השטרות ניתן לעשות מצוות, מעשים טובים ואף להציל חיים.

אולי לכן בחרו לחקוק על הדולר את המשפט "In G‑d We Trust" – באלוקים אנו בוטחים. אולי הם ביקשו להזכיר לאדם הרץ אחרי הדולר: עצור! באלוקים אנו בוטחים, לא בדולר! מי יודע, אולי לכך נפל הדולר בעולם כולו כדי להזכירנו שה' הוא האלוקים, לא הדולר...

בדורנו הרבי ראה בכסף אמצעי עצום אשר בו ועל ידו ניתן להגיע להישגים גדולים למען עם ישראל והעולם כולו (אם כי בחייו הפרטיים בז הרבי לכסף, אך לכך ניתן להקדיש מאמר בפני עצמו). כל שניה היתה יקרה לו מפז, אך במשך שעות חילק הרבי דולרים לצדקה שכן "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". הרבי לימד אותנו כיצד להפוך את הכסף לדבר קדוש באמצעות שימוש נכון בו למצוות ומעשים טובים.

הבה נפסיק להאמין בדולר (שנופל),

ונתחיל לגלות את האלוקים שבדולר (הוא לעולם לא נופל...).

כאשר נעשה זאת, נהיה מאושרים באמת ולעולם לא ניפול. מי יתן.