ב"ה

"ויהי בימי אחשוורוש"

שיר חסידי לפסוק הראשון במגילת אסתר

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

"ויהי בימי אחשוורוש": שיר חסידי לפסוק הראשון במגילת אסתר

"ויהי בימי אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה" (מתוך המגילה). חסידים שרים ניגון חסידי שמח במילים אלו.