ב"ה

סליחות

אמירת הסליחות בביתו של הרבי

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

סליחות: אמירת הסליחות בביתו של הרבי

בתענית אסתר, מספר שבועות לאחר פטירת אשתו, הרבנית חיה מושקא ע"ה, הרבי ניגש לעמוד כשליח ציבור לאמירת הסליחות בביתו.