ב"ה

ענווה היא כח: איך הענווה מוליכה אל הגדולה?

השיעור השבועי לפרשת בהעלותך

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ענווה היא כח: איך הענווה מוליכה אל הגדולה?: השיעור השבועי לפרשת בהעלותך

מהי הענווה: אם אדם מכיר בערכו - הוא אינו עניו, ואם אינו מכיר בערכו - הוא אינו אדם? מה למד רבי יהונתן אייבשיץ מעניו גאה בעיירה קטנה? ואיזה מסר העבירה האתון המדברת לבלעם?
beaalotcha 5783  
mekorot beaalotcha 5783