ב"ה

למחילה, לסליחה ולכפרה: שלוש סיבות לשחרר את העבר

השיעור השבועי ליום כיפור

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

למחילה, לסליחה ולכפרה: שלוש סיבות לשחרר את העבר: השיעור השבועי ליום כיפור

למה למחול לזולת שדרס אותנו? האם המחילה אינה אישור לרוע והזמנה לפגיעה הבאה?! מגדל בן שלוש קומות בסוגיית הסליחה, המחילה והכפרה
yom kippur 5784  
mekorot yom kippur 5784