ב"ה

פרשת האזינו

החיים הם שיר: איך תוכחה חמורה כהאזינו הפכה לשירת היהדות?
השיעור השבועי לחג הסוכות ולפרשת האזינו
האם מישהו היה מעלה בדעתו לשיר את פרשת התוכחה בכי תבוא?! מה פתאום להקים סוכות לזכר האוהלים הרעועים במדבר? ומה הקשר בין פתיחת הרמ"א לשולחן ערוך ובין ההגהה האחרונה שלו? שיעור לפרשת האזינו ולחג הסוכות, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
למחילה, לסליחה ולכפרה: שלוש סיבות לשחרר את העבר
השיעור השבועי ליום כיפור
למה למחול לזולת שדרס אותנו? האם המחילה אינה אישור לרוע והזמנה לפגיעה הבאה?! מגדל בן שלוש קומות בסוגיית הסליחה, המחילה והכפרה