ב"ה

פרשת שמיני

כשר למהדרין: מה היתרון של בעלי החיים הכשרים?
שיעור לפרשת שמיני
מה משמעות סימני הטהרה - מפרסת פרסה ומעלה גרה? למה יהודים נזהרים שבעתיים באיסורי אכילה? ומה עשה השליח הרב בורנשטיין ביריד קוטמטיקה בבולוניה? שיעור מרתק לפרשת שמיני, מאת הרב שניאור אשכנזי
אהבה ללא גבולות: הטרגדיה של נדב ואביהוא כהשראה לימי הקיץ
השיעור השבועי לפרשת שמיני
איך נערים קדושים כנדב ואביהוא פורצים למשכן שתויי יין ופרועי בגדים? מה גדול יותר מרגש פרוע וספונטאני? ולמה שכבו מתי מדבר כשהם נראים מאירים ולוהטים כשתויי יין? שיעור לפרשת שמיני, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
השגרה מול ההרגשה: קומזיץ מרומם או מעריב פשוט?
השיעור השבועי לפרשת שמיני
מה המניע הרגשי שהפיל אנשים דגולים כנדב ואביהוא? האם ה"דבר אחר" עתיד להיות מותר באכילה? ולמה הסתובב הרמ"א אחרי סעודת פורים כשהוא מחופש לעני? שיעור לפרשת שמיני, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
 לחיות בנס: למה התורה מציגה שני לוחות שנה?
השיעור השבועי לפרשת שמיני
מה ההבדל בין לוח השנה לתשרי ללוח השנה לניסן? למה אין שמות חודשים בתורה? ואיך רבן יוחנן בן זכאי העלה בדעתו שאינו ראוי להיכנס לגן עדן?