Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת שמיני

כשר למהדרין: מה היתרון של בעלי החיים הכשרים?
שיעור לפרשת שמיני
מה משמעות סימני הטהרה - מפרסת פרסה ומעלה גרה? למה יהודים נזהרים שבעתיים באיסורי אכילה? ומה עשה השליח הרב בורנשטיין ביריד קוטמטיקה בבולוניה? שיעור מרתק לפרשת שמיני, מאת הרב שניאור אשכנזי
אהבה ללא גבולות: הטרגדיה של נדב ואביהוא כהשראה לימי הקיץ
השיעור השבועי לפרשת שמיני
איך נערים קדושים כנדב ואביהוא פורצים למשכן שתויי יין ופרועי בגדים? מה גדול יותר מרגש פרוע וספונטאני? ולמה שכבו מתי מדבר כשהם נראים מאירים ולוהטים כשתויי יין? שיעור לפרשת שמיני, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה