ב"ה

מחורבן לבניין: איך מנצלים את ההזדמנות להוסיף טהרה?

השיעור השבועי לפרשת בא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מחורבן לבניין: איך מנצלים את ההזדמנות להוסיף טהרה?: השיעור השבועי לפרשת בא

סוד התפילין: מי מסוגל להגיע לשעבוד הלב? למה מברכים שתי ברכות שונות על תפילין של יד ותפילין של ראש? ומדוע אביי נשען על בריח הדלת מבחוץ בשיברון הלב? שיעור לפרשת בא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot bo 5782  
bo 5782