Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת בא

מדוע מצוות קידוש החודשים חשובה כל-כך, ומדוע נלחמו בה היוונים?
שיעור לפרשת בא
שיעור תורה מרתק לפרשת בא: מצוות קידוש החודש וחישוב לוח השנה היא המצווה הראשונה בתורה! מה מיוחד בה?
האם היהודים באמת אוהבים כסף?
שיעור לפרשת בא
למה היהודים ביקשו כסף ומתנות מהמצריים? האם מותר לרמות גוי? ומה יותר חשוב: כסף או החיים? הרב שניאור אשכנזי בשיעור מעמיק ומרתק על פרשת 'בא'
הבריחה מעצמי: למה היציאה ממצרים לוותה בחיפזון ובהלה?
שיעור לפרשת בוא
ממי ברחו בני ישראל ביציאה לחירות? האם נכון להיחפז בעשיית שידוך? ומה הציע הרבי לרב חיים גוטניק כדי לראות את השינוי שהוא מחולל באנשים? שיעור מרתק לפרשת בא, מאת הרב שניאור אשכנזי
בכור הפוך: איך עם ישראל הצעיר מתואר בתור בכור?
שיעור לפרשת בא
איך נאמר 'בני בכורי ישראל' והרי בשום שלב בשושלת הדורות לא היינו הגדולים במשפחה? האם הבכור הוא הילד המוצלח במשפחה או שדה הניסויים של ההורים? וכיצד הציע שלמה המלך לגזור ילד לשניים? שיעור לפרשת בא, מאת הרב שניאור אשכנזי
הגלות התכווצה: איך הצטמצמה תקופת הגלות במצרים בשמונים אחוז מהמתוכנן?
השיעור השבועי לפרשת בא
430? 400? 210? 116? 86? כמה שנים ארכה תקופת הגלות במצרים? מה הקשר לגימטרייה של "כוס" ו"יין ישן"? ומהו סוד המרת הסבל - מדאגה ועוגמת נפש להגשמת משאלות? שיעור לפרשת בא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה