היה זה זמן קצר לאחר שמיכאיל גורבצ'וב נבחר למזכיר המפלגה הקומוניסטית, לשליט הכל-יכול של המעצמה הסובייטית. מאמרי הפרשנות ב"ניו-יורק טיימס" ובעיתונים המפורסמים קבעו נחרצות כי הוא יהיה נוקשה וקיצוני יותר מקודמיו, וכי ברית המועצות עומדת לחזור לימים החשוכים שלה.

באותם הימים, הגעתי לחג הפסח לניו-יורק, כדי לשהות במחיצתו של הרבי מליובאוויטש. נמסר לי כי הרבי מעוניין להפגש עמי.

בפגישה אמר לי הרבי דברים מפתיעים. הוא ביקש למסור ליהודים מעבר למסך הברזל שבקרוב הקומוניזם ייעלם מן העולם, וברית המועצות תחדל להתקיים. "מעתה תתחיל תקופה חדשה וטובה", אמר הרבי. "כל יהודי שירצה, יוכל לעלות לארץ ישראל ללא עיכוב, ומי שירצה, יוכל להישאר ברוסיה ולחיות חיים יהודיים מתוך חירות". הרבי ביקש להודיע זאת לכמה אנשים שאפשר.

ניסיתי לעודד את רוחם שעליהם לשאוב עידוד ונוחם מדברי הרבי, אך הם השיבו: "לך קל לדבר, אתה נמצא בניו-יורק"...

הדברים היו לפלא עצום בעיניי. אך את דברי הרבי ביצעתי כפשוטם: היה עליי להמתין כמה שעות עד לביצוע הציווי (בשל הפרשי השעות בין ניו-יורק ומוסקבה), אך מיד שהאיר היום ברוסיה ערכתי כמה שיחות טלפון לידידיי ומכריי.

התגובות שקיבלתי היו ספקניות למדי. אפילו חסידי חב"ד התקשו לקבל את דבריי כפשוטם. אחד מהם התבטא במרירות: "אשתי נלקחה אמש על ידי הק.ג.ב.; בני נעדר אף הוא מן הבית; בשעה זו שאני מדבר עמך, חונה מכונית ק.ג.ב. סמוך לביתי, והיושבים בה מנסים כנראה לצותת לשיחת הטלפון שלי..." אלו היו התגובות שקיבלתי.

ניסיתי לעודד את רוחם שעליהם לשאוב עידוד ונוחם מדברי הרבי, אך הם השיבו: "לך קל לדבר, אתה נמצא בניו-יורק"...

דיווחתי על כך לרבי והוא השיב: מדובר בתהליך שעדיין לא נראה לעין – אך הוא כבר החל. הדברים שאמר, יתאמתו ללא כל ספק.

לא חלפה שנה, וגורבצ'וב הכריז על מדיניות הגלסנוסט ("פתיחות") ופרסטרויקה (בניה מחדש"); שנתיים לאחר-מכן התיר למדינות מזרח אירופה לסטות מדרך הקומוניזם; שינוי שיטת המשטר...

מסך הברזל החל להתרומם.

לימים, לאחר התפרקות ברית המועצות, הגיע מיכאיל גורבצ'וב לביקור בארץ. בין היתר ביקר באוניברסיטת באר-שבע. נשיא האוניברסיטה, מר אבישי ברוורמן, ביקש ממני להתלוות אליו – כאקדמאי וכדובר רוסית.

בהזדמנות מתאימה, סיפרתי לגורבצ'וב שישנו מנהיג יהודי גדול היושב בברוקלין, הידוע כרבי מליובאוויטש, ולפני שבע שנים הוא ביקש ממני להודיע ליהודי רוסיה שבקרוב הקומוניזם יתמוטט ויוכלו לצאת משם.

גורבצ'וב לא היה מוכל לקבל את דבריי בשום אופן. הוא נותר משתומם למשך דקות ארוכות. כשהתעשת, אמר לי שאני מדבר דברים חסרי טעם. לדבריו, כשעלה לשלטון לא היו לו כל תוכנית לנקוט במהלכים ליברליים חדשים ברוסיה. אדרבה, תוכניותיו היו הפוכות. גם כשהחל במהלכי ה"פרסטרויקה" וה"גלסנוסט", מהלכים אלו היו אמורים להיות כלפי חוץ בלבד, כדי להקל מעל רוסיה את הלחץ מהמערב, וכדי לקבל תמיכה כספית מארה"ב, ועם זאת הוא רצה לשמר את הקומוניזם. לא היה כלל בדעתו להקל עם יהודי רוסיה ולאפשר להם לצאת את רוסיה.

רק עם הזמן המהלכים הללו תפסו תאוצה ויצאו מכלל שליטה, עד שהדברים התגלגלו לכך שהשערים נפתחו וניתן חופש הדת ליהודים.

אך באותה תקופה בה הרבי אמר לי דברים אלו – אפילו גורבצ'וב עצמו לא ידע על כך!