ב"ה

שמעון הצדיק: כהן גדול מופלא ושכונה בירושלים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שמעון הצדיק: כהן גדול מופלא ושכונה בירושלים

סיפורה של שכונת שמעון הצדיק (שייח' ג'ראח) בירושלים ודמותו של שמעון הצדיק הכהן הגדול