משפחת לוי

שם המשפחה לוי מעיד בדרך כלל שנושא השם הוא בן לשבט לוי , מצאצאיו של לוי – בנו השלישי של יעקב אבינו.

שם זה הוא שם המשפחה השני הפופולרי ביותר בישראל (אחרי כהן). בכל שלוש מאות יהודים בישראל יהיו ארבעה אנשים ששם משפחתם לוי.

בקרב יהודי אשכנז השם הזה הוליד גם את ההטיות לוין, לוינסקי או לוינשטיין ועוד.

ואולם, בניגוד לדעה הרווחת, לא כל מי ששמו לוי או לוין הוא אכן צאצא מובהק של שבט לוי. דוגמה קלאסית תהיה הרב אריה לוין, "הצדיק הירושלמי" המפורסם, שלא היה ממוצא לוי.

אז איך הגיע השם למי שאינו משבט לוי?

לכל משפחה יש את הסיפור שלה. הנה כמה הסברים נפוצים:

יתכן שהשם הוענק למשפחה מכיוון ששמו הפרטי של אחד מהאבות הקדומים שלה היה לוי, דבר שגרר אנשים לקרוא לבניו על שמו ומאוחר יותר זה הפך להיות שם המשפחה שלהם.

לפעמים מדובר במשפחות של צאצאי שבט לוי, אבל רק מצד האימא או הסבתא. במקרים כאלו, המשפחה ירשה את השם מהאימה בעוד שהייחוס השבטי נקבע לפי האב. כמו כן, ילדים מאומצים להורים ממשפחת לוי עשויים לקבל את שם המשפחה, בלי לקבל, כמובן, את הייחוס לשבט לוי.

בנוסף, בקרב יהודי מזרח אירופה (ולא רק) קיימת תופעה שכיחה של אנשים שהחליפו את שמות המשפחה שלהם כדי להימנע מגיוס לצבא הצארי או לצורך נדידה בין ארצות ומעבר גבולות. לעתים קרובות שם המשפחה החדש נשאר גם לאחר שמילא את תפקידו המקורי וכך התקבע לדורות הבאים.

שלושה שמות לוי של אדם אחד...

לוויים רבים נוהגים להצמיד לשמם הפרטי את התואר "הלוי" לפני שם המשפחה. מה שיכול ליצור שמות מעניינים כמו: "לוי הלוי לוין"(בן לשבט לוי ששמו הפרטי לוי, ושם משפחתו לוין...).

איך אדע אם אני שייך לשבט לוי?

אם שם משפחתך הוא לוי ואינך בטוח אם אתה באמת משבט הלוויים, מקום מצוין לחפש בו אינפורמציה בנושא הוא מצבות אבות אבותיך. נסה ללכת כמה שיותר אחורה בשלשלת הדורות, אם אתה מוצא את התואר הלוי בצמוד לשם המופיע על המצבה, כנראה שאתה משבט לוי.

רמז נוסף יכול להיות אפשר למצוא בקישוטים על המצבה: האם האבן נושאת איור של קנקן? בדרך כלל זה סמל להשתייכות לשבט לוי שתפקידם כולל את נטילת ידיי הכוהנים לפני שהם עולים לברך ברכת הכוהנים.

מקום אחר לחפש בו הוא מסמכים ישנים, כמו כתובה, גט, או כל מסמך יהודי הלכתי אחר שתוכלו למצוא, אם סבא שלך היה משבט לוי הוא יכונה כך כחלק מהשם שלו.

ראו גם: "לאיזה שבט אני משתייך?" – הרב עונה ליהודי סקרן

מה זה אומר להיות לוי בימינו?

ניסית לחפש הוכחות ורמזים ולא מצאת? לא נורא. כיום, לאחר חורבן בית המקדש, אין הרבה הטבות בלהיות לוי.

המשמעויות המעשיות בלהיות לוי בזמן הזה, כוללת בעיקר את הזכות לרחוץ את ידי הכוהנים לפני ברכת הכוהנים (כאמור לעיל) ואת זכות הקדימה לעלייה השנייה בקריאת התורה.

אם כי, חשוב לדעת שבמקרה של ספק מתעוררת שאלה הלכתית לגבי מצוות פדיון הבן. כאשר נולד לאימא תינוק בכור, אביו חייב "לפדות" אותו באמצעות נתינת כסף לכהן. אם אבי התינוק הבכור, או אביה של האימא היולדת, שייך לשבט לוי – אין צורך לערוך לילד פדיון הבן. כשנולד ילד בכור ויש ספק סביר האם הילד משתייך לשבט לוי (מצב אביו או מצד אמו) יש לשאול רב כיצד לנהוג.

ראו כאן: מהו פדיון הבן, מדוע וכיצד פודים את הבכורות?

כל אחד יכול להיות לוי

והנה דבר שכדאי לכל אחד לדעת, לא רק לבני שבט לוי. הרמב"ם1 מסביר כיצד יכול כל אחד להיות במעמד הרוחני של בני שבט לוי, גם מבלי להשתייך אליו מבחינה ביולוגית:

"ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינוֹ מדעוֹ להִבָּדֵל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו, לְדֵעָה את ה', הלך ישר כמו שעשהוּ הא-לוֹהִים, ופרק מעל צוָארוֹ עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם – הרי זה נתקדש קדש קדשים, ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים".