בספר שופטים מסופר על עמים נוודים שחיו באוהלים בדרום הארץ ופגעו קשות בחייהם של עם ישראל. הם השתלטו על שדות התבואה ועל הכרמים, ערכו פשיטות ושדדו את כל הרכוש ובעלי החיים.

היה זה דור חסר הנהגה, חסר מעוף, חסר עמוד שדרה. אנשים הסתובבו מבולבלים, תעו אחרי אלילי הארץ, וניסו את הכול. רק מהזהות היהודית שלהם עצמם – התעלמו.

ויום אחד, עמד לו צעיר בשם גדעון, בגת-יין בעיר עופרה שבחבל מנשה, וניסה 'לחבוט' (לטחון) מעט חיטה שהצליח להבריח. ושם נגלה אליו מלאך האלוקים ודורש ממנו "לך והושעת את ישראל".

אבל גדעון לא עשוי מחומר של מנהיגים. הוא אדם צעיר, חסר ניסיון ורקע, ואפילו לא מכיר את המורשת אליה הוא משתייך. אז אומר לו המלאך: לך ושחוט את פר העבודה-זרה של אביך.

כשהוא עושה זאת, מבקשים תושבי העיר לפגוע בו ורק בנס הוא ניצל. אבל האירוע הזה, שבו החליט למסור את נפשו בשביל קדושת ה', הופך לאירוע מכונן בחייו שלו ובחיי העם כולו. זה מה שגורם לו להיות 'גדעון השופט' שמצליח להציל את עם ישראל מיד אויביהם.

כשיהודים שמוסרים את חייהם ואת היקר להם ביותר בשביל לשמור ולהגן על עם ישראל הם הופכים מאנשים רגילים לאנשים קדושים, מצעירים חסרי ניסיון למושיעים. זה הכוח שמאפשר להם להציל ולהגן על העם כולו.

שנזכה לגאולה האמתית והשלמה.

הרב שמואל רסקין