מישהו שהכרתי שאל פעם את הרבי "למה כל החרדים גנבים?"

והרבי, במקום להוכיח אותו על הסטיגמה המטופשת וההכללה השקרית, רק ענה לו "אתה חושב שאם לובשים חליפה שחורה ומגבעת היצר הרע בורח?!"

לכל אחד מאתנו יש יצר הרע והוא אף פעם לא בורח. לכל אחד, גם לאיש החשוב ביותר וגם לאיש הפשוט ביותר. אף אחד אינו חסין מפני חטאים, גם לא מי שנראה ומתלבש ומתנהג בצורה הכי יפה וגם לא אני בעצמי.

זה מאוד פשוט: לכל אחד יש יצר הרע ולכל אחד יש גם את כל הכוחות והכלים הנדרשים כדי להתמודד איתו בהצלחה.

אחד מהכלים החשובים ביותר הוא להתרחק מאזורי הסכנה. זו הסיבה שחכמינו זיכרונם לברכה קבעו לנו הגבלות וסייגים שלפעמים נראות לנו מרחיקות לכת. הם ידעו כמה חלקלק המדרון וכמה מסוכן ועצוב להתדרדר בו. כי מי שעושה כל מה שמותר, לא עושה רק מה שמותר.

שבת שלום,

הרב שמואל רסקין