ב"ה

ההלכה הנעלמה שמאירה את מחשכי החיים

השיעור השבועי לפרשת פרה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ההלכה הנעלמה שמאירה את מחשכי החיים: השיעור השבועי לפרשת פרה

סוד ההלכה הסתומה בתורה: למה הפרה האדומה מטמאת את העוסקים בה? מדוע צדיקים טהורים הולכים מהעולם קודם זמנם ל"ע? ומה סוד המטפלים הטובים בעולם?
mekorot para 5784  
para 5784