ב"ה

מרגיש בהמה? תעלה אותה על המזבח

השיעור השבועי לפרשת ויקרא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מרגיש בהמה? תעלה אותה על המזבח: השיעור השבועי לפרשת ויקרא

התמיהה שהעסיקה ראשונים ואחרונים: איך הקרבן מקרב? כיצד בהמה נשרפת על המזבח מכפרת נפשו של החוטא? ומה על הבעיה המוסרית בתרומת חיי הבהמה? שיעור לפרשת ויקרא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot vaykra -passover 5781 a