ב"ה

פתאום קיבלנו תשובה לשאלה הגדולה ביותר בספר ויקרא

השיעור השבועי לפרשת ויקרא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

פתאום קיבלנו תשובה לשאלה הגדולה ביותר בספר ויקרא: השיעור השבועי לפרשת ויקרא

vikra 5782  
mekorot vaikra 5782