Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת ויקרא

בורא העולם רוצה שתקריבו משהו
שיעור לפרשת ויקרא
מתי בכה המזבח? ומה זה אומר להקריב משהו? צפו בשיעור תורה מרתק עם הרב שניאור אשכנזי בנושא הקורבנות.
להתלהב כל פעם מחדש, או: הסוד של התפילה ה
שיעור לפרשת ויקרא
כיצד התפילה מחליפה את הקרבנות? האם נצטרך להביא קרבנות בזמן ביאת המשיח על החטאים בגלות? ומה העצה שהעניק הרבי כדי להתרכז בתפילה בלי הסחות דעת? שיעור מרתק לפרשת ויקרא
מלאים ספקות? מתקשים להתרגש? זאת תסמונת עמלק
שיעור לפרשת ויקרא ולפורים
למה איננו שוכחים לעמלק את מה שעולל לנו? למה השבח הראשון שאומרים לאישה הוא "בטח בה לב בעלה"? ומה השיב הרב לסטודנט שהיה מלא בספקות באמונה? שיעור מרתק לפרשת זכור, מאת הרב שניאור אשכנזי
אנא הושיעה נא: הכוח של תפילה בעת צרה
השיעור השבועי של הרב שניאור אשכנזי
במטרה להוסיף בלימוד התורה שמגנא ומצלא, מצורף כמדי שבוע שיעור מעמיק בפרשת השבוע באור החסידות - והפעם: למה דוד המלך ביקש להיענש במגיפה ולא ברעב? מה פתאום לדרוש מיהודי להתפלל ולבקש כדי לקבל את מה שמגיע לו? ומה הקשר בין התפילה לקורבנות? שיעור לפרשת ויקרא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
מרגיש בהמה? תעלה אותה על המזבח
השיעור השבועי לפרשת ויקרא
התמיהה שהעסיקה ראשונים ואחרונים: איך הקרבן מקרב? כיצד בהמה נשרפת על המזבח מכפרת נפשו של החוטא? ומה על הבעיה המוסרית בתרומת חיי הבהמה? שיעור לפרשת ויקרא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה