ב"ה

תכלה שנה וקורונה: למה משה נפרד בקללות חמורות?

שיעור שבועי לפרשת כי תבוא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

תכלה שנה וקורונה: למה משה נפרד בקללות חמורות?: שיעור שבועי לפרשת כי תבוא

באיזו מנגינה צריכים לקרוא את פרשת התוכחה? מה משמעות המספר תשעים ושמונה? ולמה צחק רבי עקיבא מול אימי החורבן? שיעור לפרשת כי תבוא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
Mekorot kitavo  
tavo 5780