ב"ה

החיים הם מתנה: איך לחגוג את היותנו יהודים?

השיעור השבועי לפרשת כי תבוא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

החיים הם מתנה: איך לחגוג את היותנו יהודים?: השיעור השבועי לפרשת כי תבוא

למה משה מקלל? האם העובדה שלא שמחנו כראוי במצוות ה' מצדיקה עונשים חמורים כאלו?! ולמה דוד המלך שר מזמור במרד אבשלום? שיעור לפרשת תבוא וחי אלול, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot ki tavo 5782  
tavo 5782