Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

פרשת כי תבוא

איך לגרום לבורא העולם לסלוח לנו?
שיעור לפרשת כי תבוא ולחודש אלול
סלח לנו אבינו כי חטאנו לפניך: אבל למה שבורא העולם יסלח לנו? שיעור מרתק לחודש אלול ויום כיפור עם הרב שניאור אשכנזי.
ככה עושים תשובה באמת
שיעור לפרשת כי תבוא
איך מתנצלים ומביעים חרטה על העבר? מה ההבדל בין חרטה להחלטה? וכיצד יוסף הצדיק לא הרים טלפון לספר לאבא שלו שהוא חי? שיעור מרתק לפרשת כי תבוא וחודש אלול
החיים שלך מלאים הצלחות: איך להעריך מה שקיבלת?
שיעור לפרשת כי תבוא
הסוד של האנשים הבריאים בנפשם: איך לשמוח בכל הטוב שזכינו לו? מה העניין לטרוח ולעלות לירושלים בשביל הביכורים? ומה העצה המהפכנית שהעניק הרבי לנשיא בורסת היהלומים בלונדון כדי להזניק את עסקיו? שיעור מרתק לפרשת כי תבוא, מאת הרב שניאור אשכנזי
תכלה שנה וקורונה: למה משה נפרד בקללות חמורות?
שיעור שבועי לפרשת כי תבוא
באיזו מנגינה צריכים לקרוא את פרשת התוכחה? מה משמעות המספר תשעים ושמונה? ולמה צחק רבי עקיבא מול אימי החורבן? שיעור לפרשת כי תבוא, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה