לאחר שנבחרה על-ידי אחשורוש למלכה, שאלה אותו אסתר מדוע אין הוא ממנה לעצמו יועץ יהודי, כפי שעשו כל המלכים שקדמו לו. היא הזכירה לו שאפילו נבוכדנצאר הגדול מינה את הנביא דניאל כיועץ אישי. המלך השיב שהוא לא מכיר יהודי מתאים לתפקיד.

"אני מכירה יהודי מתאים" אמרה אסתר. "מרדכי: הוא חכם, ישר, נאמן ומסור".

כך הפך מרדכי ליועץ המלך.

יום אחד, האזין מרדכי במקרה לשיחה שהתנהלה בין בגתן ותרש, שני משרתי המלך. בתדהמה הוא שמע אותם מתכננים כיצד להרעיל את המלך, כנקמה על כך שהדיח אותם מתפקידם ומינה את מרדכי במקומם. הם רצו שכולם יאמינו, שכל עוד היו הם בתפקיד היה המלך 'בידיים טובות'; רק מונה יהודי לתפקיד, וכבר המלך הורעל!

למרות שהם ניהלו את השיחה בשפת האם שלהם, טרסית, הצליח מרדכי – שהיה חבר בסנהדרין, ולפיכך נדרש לשלוט בכל השפות – להבין את תוכן השיחה. מרדכי מיהר להודיע לאסתר ואסתר הודיעה למלך בשם מרדכי. כשהמלך ביקש לשתות לאחר מנוחת הצהריים, לא חשדו בגתן ותרש במאום והביאו לו את המשקה. המלך גילה חיש מהר את הרעל והוציא אותם להורג. מאוחר יותר, נכתב בספר הזכרונות המלכותי שמרדכי הציל את חיי המלך.