ב"ה

לא היה לי בשביל מה לקום בבוקר. ואז הרבי סיפר לי משהו שלא ידעתי

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לא היה לי בשביל מה לקום בבוקר. ואז הרבי סיפר לי משהו שלא ידעתי

הרב נחום רבינוביץ', חסיד חב"ד מירושלים, חיכה לתורו להיכנס לפגישה אישית עם הרבי. לפניו נכנס אדם ששכל את בנו היחיד והסכים לחשוף בפניו מה אמר לו הרבי.