הרבי מליובאוויטש נתפס בעיני רבים כמנהיג דינאמי וכריזמטי. ה"ניו-יורק טיימס" תיאר את התנועה החסידית שבראשה עמד הרבי ככוח המניע החזק ביותר ביהדות של ימינו.

למעשה, בתוך סדר יומו העמוס, מזכיריו העידו כי את רוב שעות היום השקיע הרבי ללימוד ועיון. לא מעט אורחים חשובים פערו את עיניהם בתדהמה כשהבחינו ב"תפאורה" המרשימה שפיארה את חדרו הצנוע – ארונות עמוסים בספרים ישנים... הרבי היה איש ספר מובהק ותלמיד חכם, ובין שאר עיסוקיו חובקי היבשות – הוא למד ולימד, בעל-פה ובכתב, במאמריו, במכתביו ובשיחותיו השבועיות בבית-מדרשו לפני קהל אלפים.

אבל גם אלו שמגדירים את הרבי רק כגאון, למדן מופלג או הוגה דעות דגול, חוטאים במידה מסוימת אל האמת. כי כשמתוודעים מעט לסגנונו הייחודי של הרבי, מגלים שבתוך היבול העשיר הזה אין אף רעיון אחד שאיננו שייך לתחום המעשה. מי שהכיר היטב את הרבי ידע שזמנו היה יקר מדי מכדי לנצלו להשתעשעות בדברי חכמה ובפלפולים לשם שעשוע בלבד.

במאמריו, בשיחותיו, בהתכתבויותיו, הרבי שב ואומר כי משמעותה הלשונית של 'תורה' היא – הוראה. תכלית הלימוד והעיון הוא הקיום בפועל ובלעדיו הוא עקר וחסר משמעות, כשם שחיי המעשה כשלעצמם הם פגומים וחסרים אם אין הם יונקים ממעיינות הנצח של חכמת ישראל.

שוב ושוב אמר שכל רעיון, כל משפט, כל שורה בתורה, במהותם אינם אלא קריאה פנימית לאדם לצאת ולעשות. ואם נרצה לדייק, הרבי לא 'אמר' – הוא הראה זאת.

הרבה חוכמות יש בעולם, והרבי הכיר היטב רבות מהן. אולם עבורו, דברי התורה לא היו עוד טקסט, אפילו קדוש, המעסיק את המוח ובכך מסתכם תפקידו. הרבי חי את התורה, וכשהיא נשמעה מפיו היא היתה, אכן, תורת חיים.

חסידיו ומעריציו אוהבים לומר שלכל אחד יש את הרבי שלו. כל אחד מצליח למצוא בין דבריו מסרים קולעים למצבו המדויק בהווה. הרבי עצמו העיר לא פעם שלא לשווא נקראת התורה 'ירושה' – תינוק בן יומו זכאי להיות יורש בדיוק כמו הסוחר הממולח ביותר, וגם התורה שייכת לך ולי ולכולנו לא פחות משהיא שייכת לגדולי החכמים.

לא כל דבריו של הרבי נגישים לקהל הרחב. הרבי דיבר לפני קהל שומעים שהיה בעל רקע וידע מוקדם ודבריו שזורים היו בציטוטים ומראי-מקומות ממקורות רבים ושונים, ולכן הקורא הבלתי מיומן עלול לחוש לפעמים קושי מסוים במעקב אחר הדברים. בשנים האחרונות הופיעו כמה וכמה סדרות של רעיונות מתומצים מתורתו בעברית בת-זמננו, כמו "שולחן שבת", "מורה לדור נבוך", ספרי "היכל מנחם" ועוד. חלקים רבים יותר מתורתו תורגמו לאנגלית וגם לצרפתית, ספרדית, רוסית ושפות אחרות, אולם בהתחשב ביבול העצום שהרבי השאיר אחריו, עדיין רבה העבודה מאוד.

המאמרים המתפרסמים במדור זה הם סקירות קצרות על כמה מספריו של הרבי. רשימת הספרים שלפנינו היא חלקית בלבד.